Tag Archives: Shardiya Kwaar Navratri 2017

Shardiya Kwaar Navratri 2017

Kwaar Shukla 1 (Thursday 21-9-2017 )

Timing : 07:30 AM

Dhup-parikrama
Ghat (Kalash Sthapana)
Devi Shodashopachar
Akhand manokamna Jyotikalash Prajwalan
Durga Saptashati Aadi Paath
Shrimad Devi Bhagwat
Shrimad Bhagwatadi paath
Shatchandi Yagna/Gyan Yagya
Mataseva Jasgeet
Daily Arti : 5:00 AM
Prabhat Arti : 6:00 AM
Madhyaan Bhog : 12:00 PM
Devi Strot Chalisa path 7:00 PM
Maha Arti : 8:00 PM

Kwaar Shukla 7(Wednesday 27-09-2017 )

Kwaar Shukla 8(Thursday 28-09-2017 )
Timing : 02:00 PM
Mahashtami Puja
Hawan
Timing : 07:30 PM
Purnahuti yagya, Shanti Puspanjali Aashirwaad

Ashwin Kwaar Shukla 9(Friday 29-09-2017 )

Timing : 6:30 AM
Mahanavmi Puja
Devirajshringaar
Timing : 10:30 AM
RajshreeBhoj
Kanyabhoj
Bramhabhoj
Bhandara
Timing : 02:00 PM
Manokamna Jyoti Kalash Visharjan